Fanérbalkar

Fanérbalk 51*200 mm

Längd 6 m

Fanérbalk 51*200 mm

Längd 8 m

Fanérbalk 51*200 mm

Längd 10 m

Fanérbalk 51*300 mm

Längd 6 m

Fanérbalk 51*300 mm

Längd 8 m

Fanérbalk 51*300 mm

Längd 10 m

Fanérbalk 51*400 mm

Längd 10 m